آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‎های گیاهی (کلینیک گیاه‎پزشکی) پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 • خانه
 • آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‎های گیاهی (کلینیک گیاه‎پزشکی) پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‎های گیاهی (کلینیک گیاه‎پزشکی) پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 

- مجموعهای آزمایشگاهی و حرفهای با تخصصهای مختلف گیاهپزشکی و واحدی اجرایی-نظارتی متمرکز در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی میباشد.

- توانمندی تشخیص آفات، بیماریها، علفهای هرز و سایر عوامل زیانآور گیاهی را در کشت و تولید انواع محصولات و فرآوردههای کشاورزی را دارد.

- پس از ممیزی و بررسیهای لازم نسبت به صدور نسخههای تخصصی گیاهپزشکی و انواع روشهای مدیریت و مبارزه با آنها اقدام مینماید.

- طبق دستورالعملها و قوانین سازمان حفظ نباتات کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور فعالیت میکند.

-این کلینیک با داشتن مجوز رسمی از سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی البرز و بهرهگیری از امکانات بسیار تخصصی پژوهشکده گیاهان دارویی با کادر مجرب و اساتید گروههای پژوهشی و اعضای هیأت علمی و سایر واحدهای جهاد دانشگاهی قابلیت تشخیص آفات و بیماریها را با استفاده از روشهای نوین ارایه میدهد.

- دارای آزمایشگاه میکروبی و آنالیز دستگاهی میباشد که به طور مستقیم با سایر آزمایشگاههای تخصصی بیوتکنولوژی، اکوفیزیولوژی، مزرعه و گلخانههای تحقیقاتی و قرنطینه همکاری دارد.

 

استراتژی مدیریت جامع و فنی کلینیک گیاه‎پزشکی جهاد دانشگاهی

1. مبنای ارتقاء سطح و توسعه‌ي مديريت فنی و جامع آفات و بیماریهای گیاهی:

   جلب مشاركت و ايجاد شبكه‌هاي عملياتي و فعاليت‌هاي متقابل ميان كشاورزان، محققان و مروجان

2. دیدگاههای مدیریت فنی کلینیک گیاهپزشکی جهاد دانشگاهی

1.2. مدیریت تلفيقي آفات و بیماریهای گیاهی (Integrated Pest Management; IPM)  و کاهش میزان مصرف سموم شیمیایی

2.2. مدیریت تلفيقي تولید محصولات کشاورزی(Integrated Crop Management; ICM)  و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی

 

مدیریت تلفيقي آفات و بیماریهای گیاهی

  (Integrated Pest Management; IPM)

مدیریت تلفيقي تولید محصولات کشاورزی

(Integrated Crop Management; ICM)

اهداف کلی کلینیک گیاه‎پزشکی جهاد دانشگاهی – پژوهشکده گیاهان دارویی برای متقاضیان و بهره‎برداران

 • ارایه انواع خدمات گیاهپزشکی:

تشخیص، قرنطینه و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی در سطوح مختلف مدیریتی به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی و جلوگیری از تأثیرات سوء آن در محیط زیست و تغذیه میباشد.

 • ارایه انواع خدمات آزمایشگاهی:

انجام برخی از آزمایشهای تشخیصی و ممیزی گیاهپزشکی، ارایه آنالیزهای محیطی مرتبط آب و خاک و گیاه.

 • همکاری در ارتقای کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی:

مشارکت تخصصی برای حفظ و افزایش تولید تمامی محصولات و فرآوردههای کشاورزی (به خصوص گیاهان دارویی) در راستای وظایف و اهداف تعیینشده سازمان حفظ نباتات کشور و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی میباشد.

 • شناسنامهدار کردن و تولید محصولات سالم کشاورزی:

با استفاده از فرآیندهای گیاهپزشکی، استاندارد کردن، صحت شناسایی، ایمنی، کارآیی، اثر بخشی، پایداری و اطمینان از وجود مقدار معين آفات و بیماریها، مواد موثره و ترکیبات در محصول گیاهی، کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی شناسنامهدار می‌شود.

شرح ارایه انواع خدمات (فنی-مهندسی) کلینیک گیاه‎پزشکی جهاد دانشگاهی

 1. بازدیدهای تخصصی و میدانی
 2. مستندسازی و انجام ثبتهای الکترونیکی گیاه‌پزشکی
 3. نمونهبرداریهای تخصصی طبق استانداردهای مرتبط
 4. مشاورههای تخصصی و فنی گیاه­پزشکی
 5. نسخهنویسی‌های علمی با الگوی کاهش سموم
 6. خدمات تخصصی تشخیصی وکددهی معتبر زیستی کلینیک گیاهپزشکی
  1. ارایه کد ثبت شده تشخیص بندپایان، حشرات، کنهها و ... تا سطح جنس و گونه
  2. ارایه کد ثبت شده تشخیص گیاهان عالی، جلبک‌ها، بذرهای گیاهان تا سطح جنس و گونه
  3. ارایه کد ثبت شده تشخیص و استخراج نماتد­ها تا سطح جنس و گونه
  4. ارایه کد ثبت شده تشخیص قارچ­ها تا سطح جنس و گونه (با تست ملکولی RT-PCR)
  5. ارایه کد ثبت شده تشخیص باکتری­ها تا سطح جنس و گونه (با تست ملکولی PCR)
  6. ارایه کد ثبت شده تشخیص ویروس­ها (تست ملکولی PCR و تست سرولوژیکی ELISA)
  7. ارایه کد ثبت شده تشخیص ویروییدها ) با تست ملکولی RT-PCR)
  8. ارایه کد ثبت شده تشخیص فایتوپلاسماها و سایر یوکاریوت­ها (با تست ملکولی PCR)
 7. ممیزی و سنجش کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی
  1. اندازه گیری باقیمانده سموم دفع آفات گیاهی
  2. اندازه گیری باقیمانده فلزات سنگین
  3. اندازه گیری توکسین ها
 8. آنالیزهای آب و خاک مرتبط با گیاهپزشکی
 9. تشخیص و کنترل بیماری های کشت بافت و سازگاری گیاهان
 10. آزمون های سنجش انواع کود­های شیمیایی و زیستی
 11. آزمون های سنجش انواع سموم شیمیایی و زیستی
 12. استاندارد سازی و اعتباردهی محصولات گیاهی و کشاورزی
 13. همکاری در قالب پروژه­­ها و طرح های پژوهشی
 14. عقد قرارداد و همکاری با سایر تولیدکنندگان محصولات سموم ارگانیک مجوزدار داخلی در معرفی و توصیه محصولاتشان به بهرهبرداران
 15. کلاس های ترویجی- آموزشی
 16. خدمات کلینیک گیاه­پزشکی آنلاین

 

 

 

تجهیزات کلینیک گیاه پزشکی جهاددانشگاهی_پژوهشکده گیاهان دارویی

ردیف

لیست تجهیزات

 

ردیف

لیست تجهیزات

1

آون

16

مخلوط کن صنعتی

2

انکوباتور

17

هات پلیت مگنت دار

3

الکتروفورز

18

دستگاه آب مقطر

4

الایزا ریدر

19

pH متر

5

بینوکولر

20

هود میکروبیولوژی

6

میکروسکوپ

21

هود شیمیایی

7

بن ماری

22

یخچال فریزر

8

الایزا واشر

23

فریزر 80-

9

کلونی کانت

24

اتوکلاو

10

ترازوی حساس

25

ترمو میکسر

11

ترازوی دو کفه

26

شیکر انکوباتور

12

سانتریفیوژ(15000)

27

تانک ازت

13

سانتریفیوژ(4000)

28

تجهیرات حشره شناسی

14

ترموسایکلر(PCR)

29

کمدهای کلکسیونی نگهداری نمونه های گیاهی

15

ژل داکیومنت

30

کمدهای نگهداری حشرات

 

 

 

 

اعضای کلینیک تخصصی گیاه پزشکی جهاددانشگاهی_پژوهشکده گیاهان دارویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

سمت

شماره نظام مهندسی

1

دکتر رضا غفارزادگان

دکترای نانو گیاهان دارویی

ریاست پژوهشکده گیاهان دارویی

-

2

مهندس مجید زندی پور

-

معاون پشتیبانی پژوهشکده گیاهان دارویی

-

3

دکترعلی مهرآفرین

دکترای تخصصی علوم علف های هرز و زراعت

مدیر کلینیک گیاه پزشکی

3108204925

4

مهندس حدیث صدری

کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی

مسئول فنی کلینیک

3108605377

5

دکتر داراب یزدانی

دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی

همکار بیماری شناسی گیاهی

0708100414

6

مهندس خدیجه سمیعی

کارشناسی ارشد فناوری گیاهپزشکی

کارشناس آزمایشگاه

3140006113

7

مهندس منیره نورمحمدی

کارشناسی ارشدکشاورزی، محیط زیست

کارشناس اجرایی

3140006083

8

دکتراردشیر قادری

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی

همکار بیوتکنولوژی

3108206090

9

دکترحسنعلی نقدیبادی

دکترای تخصصی زراعت

همکار زراعی

3140006087

10

دکتر محمدرضادهقانیمشکانی

دکترای تخصصی باغبانی

همکار باغبانی

3108306110

11

مهندس سارا قزلباش

کارشناسی ارشد باغبانی

کارشناس

3109106105

12

دکتر محمدعلی باغستانی میبدی

دکترای تخصصی علوم علف های هرز

مشاوره فنی

 

 

اين کلینیک جهت سهولت استفاده متقاضيان از خدمات اين بخش فرم درخواست خدمات را به شرح زير اعلام مي دارد.

فرم درخواست
لیست خدمات کلینیک

 

شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021