جزئیات گروه پژوهشی گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی


گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی

معرفی گروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی

این گروه با داشتن اعضای هیات علمی متخصص در زمینه فارماکوگنوزی، شیمی دارویی، شیمی تجزیه و کارشناسان گرایش‌های مختلف شیمی، گیاهان دارویی و میکروبیولوژی و همچنین امکانات عصاره‌گیری و اسانس‌گیری، جداسازی و شناسایی و فرمولاسیون داروها،‌ در زمینه آنالیز،‌ جداسازی و تشخیص ترکیبات طبیعی و فرمولاسیون فرآورده‌ها فعالیت می‌نماید.

محورها و زمینه‌های فعالیت گروه

الف) تدوین روش‎های خالصسازی و بهینهسازی تولید و فرمولاسیون فرآوردههای گیاهی

ب) طراحی و معتبرسازی روش‎های اندازهگیری کیفی و کمی و بررسی اثرات بیولوژیک گیاهان دارویی و فرآوردههای آنها

ج) کاربرد فناوری نانو در تولید فرآوردههای نوین با استفاده از گیاهان دارویی

توانائیهای پژوهشی گروه

 • جداسازی و خالص‌سازی ترکیبات طبیعی
 • شناسایی ساختار ترکیبات شیمیایی
 • آنالیز و تعیین مقدار ترکیبات دارویی
 • استانداردسازی فرآورده‌های طبیعی
 • تولید دانش فنی و فرمولاسیون فرآورده‌های دارویی
 • مستندسازي اطلاعات طب سنتي
 • بررسی اثرات بیولوِژیک گیاهان دارویی
 • بررسی اثرات ضدمیکروبی گیاهان دارویی
 • کنترل میکروبی فرآورده‌های دارویی

آزمایشگاه‌های گروه

 • آزمایشگاه استخراج و خالص‌سازی ترکیبات طبیعی
 • آزمایشگاه فناوریهای نوین
 • آزمایشگاه فرمولاسیون فرآورده‌های دارویی
 • آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
 • آزمایشگاه کنترل میکروبی
 • آزمایشگاه بررسی اثرات ضدمیکروبی

تجهیزات عمده گروه

 1. دستگاه طیفسنج تحرک یونی (IMS)
 2. دستگاه الکترواسپری
 3. دستگاه اسپکتروسکوپی ماورای بنفش (UV)
 4. دو دستگاه HPLC با دتکتورهای UV و فلورسانس
 5. دستگاه کروماتوگرافی گازی
 6. دستگاه کروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی
 7. دستگاه تعیین نقطه ذوب
 8. دستگاه رفرکتومتر
 9. دستگاه خشک‌کن انجمادی (Freeze dryer)
 10. دستگاه‌های فرمولاسیون و آنالیز فیزیکوشیمیایی داروها
 11. دستگاه‌های عصاره‌گیری آزمایشگاهی، نیمه‌صنعتی
 12.  دستگاه‌های عصاره‌گیری صنعتی مجهز به سیستم فراصوت
 13. دستگاه پاستوریزاسیون صنعتی و Ice Bank
 14. مخازن نگهداری حلال صنعتی و فیلتر پرس صنعتی
 15. دستگاه‌های اسانس‌گیری
 16. دستگاه تقطیر در خلاء آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی
 17. دستگاه تقطیر حلال نیمه پیوسته (Semi-continous)
 18. انکوباتور، شیکر، بن‌ماری
 19. Oven

اعضاء

شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021